Counselling

Counselling is een vorm van hulpverlening die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden.

Counselling is voor gezonde mensen die het tijdelijk “even niet meer zien zitten” en een steuntje nodig hebben waardoor ze in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken. Ook als u al lang zit met onverklaarbare lichamelijke klachten kan een counsellor u helpen.

Counselling gaat niet uit van mensen met gemiddelde problemen, counselling is erop gericht ieder individu persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. Er zijn geen mensen te vinden die 100% gelijk zijn in alles. Een counsellor is daarom van mening dat iedere cliënt recht heeft op een totaal individuele en originele benadering en zal dan ook nooit een draaiboek afwerken!

Ruimte

Counsellors leggen nooit dwingend een oplossing voor aan een cliënt, maar streven ernaar de cliënt ruimte te geven waardoor deze in staat wordt gesteld zelf zijn eigen oplossingen te vinden en zo zichzelf te imagehelpen zich “beter” te voelen. Ook respecteert de counsellor het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen.

In eerste instantie kan het wat vreemd overkomen om persoonlijke (soms ook intieme) problemen met een vreemde te bespreken, maar bedenk dat een counsellor nooit partij in de problematiek is! Dit houdt in dat de cliënt eerlijk voor zijn/haar problemen uit kan komen, zonder dat hij/zij bang hoeft te zijn de gevoelens van de counsellor te kwetsen, hetgeen toch vaak een angst is die meespeelt indien problemen met familieleden of vrienden worden besproken.

Empathie

Verwacht aan de andere kant niet dat de counsellor klakkeloos de mening van de cliënt zal accepteren en hem/haar gelijk zal geven. Daar is men niet bij gebaat! Van de counsellor is te verwachten dat hij of zij begripvol zal staan tegenover de persoonlijke problematiek en de pijn die deze kan veroorzaken.
imageDe counsellor zal zich alle moeite getroosten de cliënt bij te staan in zijn/haar moeilijke periode en zal ook een volwaardige gesprekspartner zijn. Dit houdt in dat hij of zij eerlijk zal wijzen op het eventuele aandeel van de cliënt in het in stand houden van de problematiek of in het tegenwerken van een oplossing, maar zonder daarbij een waardeoordeel te geven.
Counselling is een vorm van hulpverlening die prima naast een reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop.

Counsellors schrijven geen recepten voor medicijnen uit, noch zullen zij voorgeschreven medicatie afwijzen.

Vertrouwen

In principe kan er heel veel met de counsellor besproken worden. Misschien wil de cliënt praten over het verlies van een dierbare, over een scheiding, over het werk dat teveel van de cliënt vraagt. Misschien voelt de cliënt zich neerslachtig en niet in staat om met de problemen van het leven om te gaan.
Eigenlijk kan alles met de counsellor besproken worden wat de cliënt dwars zit of belemmert in het dagelijkse leven.
De cliënt en de counsellor zullen tijdens de sessies een vertrouwensband met elkaar opbouwen waardoor de cliënt zich gesterkt zal voelen en waardoor hij/zij gemakkelijker over bepaalde dingen zal gaan praten.

Ethische code

De counsellor is gebonden aan een ethische code die hem/haar verplicht het besprokene onder zijn/haar beroepsgeheim te houden. Dit houdt in dat de cliënt ervan op aan kan dat derden niet op de hoogte worden gebracht van de problemen. Ook draagt dit beroepsgeheim ertoe bij, dat de cliënt zijn/haar problemen vrijelijk kan bespreken.
Hoe lang de cliënt bij de counsellor “in behandeling” blijft, is sterk afhankelijk van de klachten waarmee hij/zij zich meldt. Over het algemeen geldt dat korte termijncounselling gemiddeld 1-8 sessies behelst, vaak gaat het dan over problemen die dringend zijn, maar geen dieperliggende of chronische achtergrond hebben.

Sessies

Lange termijncounselling neemt ongeveer 5 – 15 sessies in beslag, soms meer. Vaak gaat het hier over problemen die al een hele tijd spelen en zeer diep ingrijpen in het leven van de cliënt en waarvan niet verwacht kan worden dat hier binnen een zeer korte termijn oplossingen voor gevonden kunnen worden.
Counselling is een zeer individuele vorm van hulpverlening. Het is dan ook te begrijpen dat de duur van het counsellen ook zeer individueel bepaalt is en dat alleen algemene gemiddelden aangegeven kunnen worden.

Neem vrijblijvend contact op