{:nl}

Bioresonantie

Zoals u zult weten, is het met normale medicijnen eigenlijk wel moeilijk om verschillende ziekte, met namen chronische en allergische aandoeningen te behandelen. Na een hart operatie, een herseninfarct, astma, allergische reactie op katten etc. is men veelal veroordeeld om de rest van zijn leven symptoom onderdrukkende pillen (want genezen doen ze niet) te slikken.

De Bioresonantie therapie is een pijnloze manier van behandelen voor een breed scala aan aandoeningen. Deze therapie is extreem efficiënt omdat het de werkelijke verborgen oorzaken van ziekte processen aanpakt, daarnaast is het vrij van schadelijke bijwerkingen (in 20 jaar geen éénmaal). De Bioresonantie Therapie maakt uitsluitend gebruik van de elektromagnetische trillingen van de patiënt zelf.

De mens is één elektromagnetisch veld. Alle onderdelen van het menselijk lichaam met de zeer vele miljarden cellen, zijn opgebouwd uit complexe verbindingen die zelf weer uit moleculen bestaan. En elke molecuul heeft zijn atomen en elk atoom heeft zijn eigen elektromagnetisch veldje. Dit zogenaamde magneetje wordt in stand gehouden door de positief geladen protonen in de kern en de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen. Hormonen, vitaminen, (spoor)elementen, vetten, aminozuren, koolhydraten, zouten, basen, zuren, maar ook water, zuurstof, koolzuurgas en stikstof hebben door hun moleculaire samenstelling een eigen chemische identiteit vanuit het periodiek systeem van de elementen. Maar daarbij hebben ze een specifiek elektromagnetisch veld of lading opgebouwd en samengesteld door de overeenkomstige atomen. Men zou kunnen stellen dat de optelsom van de elektrische lading van elk atoom in een molecuul aan zo’n molecuul een eigen trilling geeft. Dit noemen we bioresonantie. Bioresonantie is dan ook de basis van alle processen in de natuur tot leven en tot in leven blijven.

Aantal behandelingen

2016-05-06 00.22.32Het aantal noodzakelijke therapiezittingen is afhankelijk of de aandoening acuut dan wel chronisch is. Bij acute aandoeningen is vaak één enkele behandeling voldoende om een werkzaam zelfgenezend proces in gang te zetten. Bij allergieën is er vaak een maximaal aantal behandelingen van 5 tot 6 keer nodig. Bij ziektebeelden met een meer chronisch verloop zijn over het algemeen meerdere behandelingen noodzakelijk. Maar in vergelijking met veel andere therapievormen is de behandeling met de Polar 1000 bioresonantie therapie aanzienlijk korter.

Combinatie met andere behandelingsmethodes is geen belemmering.

Zo zijn we met de apparatuur van de 21e eeuw in staat om heel precieze diagnostiek te bedrijven waardoor moeilijk te beredeneren en moeilijk te diagnosticeren oorzaken toch opgespoord kunnen worden.
Het begrip resonantie is afkomstig uit het Latijn en betekent “terugklinken, weerklinken, meetrillen”. Als bijvoorbeeld een glas breekt door het zingen van een sopraan of als een stemvork de andere laat meetrillen hebben beide voorwerpen dezelfde trilling en zijn ze in resonantie. Hun energie is op dat moment gelijksoortig. Er is sprake van eenzelfde trillingsgetal. In de geneeskunde kan een menselijk lichaam slechts meetrillen met een uitgezonden signaal als het voor dit signaal gevoelig is; als het signaal dezelfde frequentie heeft als het lichaam. Alleen als een therapeutische impuls gericht met het lichaam kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen. Dat is het principe van de bioresonantie. In de homeopathie wordt middels een extern middel genezing bewerkstelligt , bij de Bioresonantie Therapie middels patiënt eigen energiepatronen, alsmede met energiepatronen van ziekmakende en/of genezende substanties. In de bioresonantie therapie is een manier gevonden om de energie van de patiënt te meten, te moduleren en vervolgens te gebruiken ter genezing. Ook hierbij worden verstoringen bij de oorsprong aangepakt. Deze methode werkt snel en eenvoudig.

De patiënt wordt daarbij uitsluitend met de voor hem op dat ogenblik van belang zijnde en alleen voor hem karakteristieke informatie behandeld. Op geen enkel moment gedurende de therapie worden vreemde energieën of lichaamsvreemde stoffen toegevoegd.

Daardoor is de methode:

 • met zekerheid vrij van ongewenste bijwerkingen.
 • op geen enkele manier belastend voor de patiënt, en daardoor uiterst geschikt voor gebruik bij kinderen.
 • enorm veelzijdig, omdat praktisch elke organische- of functionele, acute- of chronische, al manifeste of nog in ontwikkeling zijnde ziekte of aandoening op zinvolle manier is te behandelen.

Allergieën

Steeds meer welvaartsziektes zoals allergieën nemen explosieve vormen aan. Ons lichaam wordt steeds zwaarder belast door omgevingsfactoren als luchtvervuiling, alle toevoegingen aan ons eten (E-nummers), UMTS-masten, stress enz. Hierdoor komt ons immuunsysteem te veel onder druk te staan.image
De behandeling van allergieën met de Polar 1000 heeft zijn werkzaamheid al vele malen bewezen, bij melkintolerantie, hooikoorts, huisstofmijt, allergieën voor dieren, enz. Steeds meer kinderen hebben een onverdraagzaamheid ontwikkeld tegen bepaalde voedingsmiddelen. Dit uit zich meestal niet in acute klachten waardoor het vaak voor ouders niet duidelijk is waarom het kind last van eczeem heeft, altijd verkouden is of chronische buikklachten heeft. Met een specifieke, pijnvrije test kan de therapeut uitzoeken of en waarvoor er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Wat kan met de Bioresonantietherapie zoal met succes worden behandeld?

Hiermee wordt getest op:

 • Voedselintolerantie;
 • Zonodig een allergietest op 280 producten (hooikoorts, constitutioneel eczeem, astma, contactallergie, huisstofmijt, dieren, wespen, muggen, bijen, amalgaam enz.enz.);
 • Verzuring en cholesterol;
 • Vitaliteit van de organen;
 • Stralingsbelasting van het lichaam (geopatische-, elektriciteitsstraling, beeldscherm, GSM enz);
 • Parasieten, schimmels, bacteriën en virussen;
 • Tekorten van vitaminen en mineralen;
 • Overbelasting van amalgaam;
 • Psychische en fysieke achtergronden die storend en/of ziekmakend zijn.
 • Chronisch degeneratieve gewricht- en wervelkolomaandoeningen(artrose, artritis enz.)
 • Reumatische aandoeningen
 • Pijnklachten van elke aard.(zenuwpijn, menstruatiepijn, spier- en gewrichtspijn)
 • Migraine
 • Sportletsel
 • Kaakgewrichtsklachten
 • ME(myalgische encephalomyelitis)
 • Chronische darmontstekingen(colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
 • Acute- en chronische aandoeningen
 • ADHD, dyslexie
 • Diverse psychische klachten waaronder depressies, burn-out enz.

Het aantal mensen met allergische klachten is de laatste 10-15 jaar verdubbeld en het lijkt erop dat de snelheid waarmee allergieën toeneemt steeds hoger wordt. Met de Polar 1000 kunnen ook veel zeldzamere besmettingen worden aangetoond, zoals alle zoönosen (ziekten overgebracht door dieren) zoals de ziekte van Lyme, kattekrabziekte, enz. Veel chronische klachten worden veroorzaakt door intoxicaties waar nu nog niet aan gedacht wordt en die vaak nog niet meetbaar zijn, de Polar 1000 spoort ze op en kan ze direct corrigeren. Om er achter te komen wat precies de oorzaak is van uw ziekte of oververmoeidheid, kunt u zich laten testen door middel van een urineanalyse.

D.m.v . haaranalyse van uw dier kan er op dezelfde manier getest worden als bij de mens. Met deze haaranalyse kunnen wij intoleranties opsporen waar uw dier last van kan hebben. Met wat eenvoudige middelen zoals aanpassing van voer of eventueel druppels welke door ons zelf samengesteld worden, kan het probleem opgelost worden.

Wanneer er echter problemen zijn i.v.m. agressie of vreemd gedrag dan is er de kennis aanwezig om uit te zoeken waar het probleem ligt en dan kunnen er richtlijnen gegeven worden hoe daar mee om te gaan.
Ook is er de mogelijkheid, wanneer er kwalen zijn van medische aard, deze op te lossen door middel van bioresonantie.

Het vlak waarop de therapie ingezet kan worden is zeer breed.
Veel patiënten merken al na de eerste behandeling een duidelijke verbetering van de klachten. Het is echter ook mogelijk dat vóór een gevoel van verbetering het lichaam eerst slakken moet opruimen die door de therapie vrijkomen. Het vrijkomen van deze giftstoffen kan kortdurend tot wat onlustgevoelens leiden, een z.g. primaire reactie. Het is geen teken van een verkeerde therapie en geen reden tot ongerustheid. De bijverschijnselen zijn tijdelijk van aard en verdwijnen meestal na een of twee dagen. Het is slechts een doorgangsstadium gedurende het ontgiften en is het gemakkelijkst te verhinderen of binnen de perken te houden door veel te drinken op de dag van de therapie en de eerste dagen erna.

De bioresonantie is ook voor kinderen en dieren een uitkomst.

Samenvattend is de bioresonantietherapie een universeel inzetbare, absoluut bijwerkingvrije, elegante en effectieve behandelingsmethode waarvan het gebruik altijd correct is als het er om gaat schadelijke of ziekmakende informatie in het lichaam te herstellen, belastingen op te heffen, of algemene ontwrichtingen in juiste banen te leiden en een zeer welkome aanvulling in de praktijk van G&R Advies.